ГЕОРГИЕВ, Антон Сл.; ГЕОРГИЕВ, Цветослав А.. Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на използването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резултати. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 2-9, фев. 2017. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <http://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/12>. Дата на достъп: 19 ное. 2018.