Георгиев, ., & Георгиев, . (2017). Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на използването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резултати. Списание ХайТек / HiTech Journal, 1(1), 2-9. Намира се на: http://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/12