Георгиев, ., & Георгиев, . 2017 фев 21. Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на използването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резултати. Списание ХайТек / HiTech Journal. [ОнЛайн] 1:1