Георгиев, Антон, & Цветослав А. Георгиев. " Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на използването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резултати." Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], 1.1 (1): 2-9. Web. 20 окт. 2018