Георгиев, Антон, AND Георгиев, Цветослав. " Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на използването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резултати" Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], Том 1 Номер 1 (21 февруари 2017)