Божинов, . (2017). Управление на информационните технологии в университетите – концептуални и практически аспекти. Списание ХайТек / HiTech Journal, 1(1), 10-30. Намира се на: http://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/13