Можем ли без наука?

 

 

 

Науката това са систематизирани знания за физическия или материалния свят, придобити чрез наблюдение и експериментиране.