Списание Hi Tech ( Хай Тек) е издание на Агенция за Високи Технологии.

Списание HiTech е един от инструментите за реализация на политиката на организацията -  да съдейства при проучването, разработването, внедряването и популяризирането на съвременни, високо ефективни и иновативни технологични решения.

Агенция за Високи Технологии приема технологиите като начин да се обединят придобити знания, умения и техники  които могат да подобрят качеството на живот на хората. В този дух, ние не се ограничаваме да работим само в определени области, а подкрепяме всички иновативни технологични решения, както в материалната, така и в духовната сфера.

За това ние не налагаме  ограничения в областите на изследване и приложение на резултатите от публкациите.

Приветстваме всички автори и изследователи, публикуващи в нашето списание, които предлагат качествени и интересни материали.

Ние уважаваме труда на нашите автори и рецензенти и за това им гласуваме пълно доверие.

Авторите запазват пълните права въдху публикациите си и носят пълната отговорност относно авторството, съдържанието, достоверността на публикуваните материали, методите на изследване и докладваните резултати. 

Необходимо условие за публикуване е авторите да са декларирали съгласие с политиките на публикуване и да са регистрирани в системата с техни достоверни данни.

Запазваме си правото за проверка на достоверността на регистрационните данни на авторите.