Списание HiTech се издава от  Агенция за високи технологии.

ISSN 2534-9996             PKP Index    НАЦИД   CEEOL

проф. д-р Ангел Захариев  angel@hitech.agency

 

Редакционна колегия:

проф. д-р Димитър Македонски

проф. д-р Кирил Конов

проф. д-р Божидар Божинов

проф. д.т.н  Антон Славчев

доц. д-р Всеслина Жечева

доц. д-р Димитричка Македонска

проф. д.т.н. Андон Лазаров