От месец Април 2018 г. списание ХайТек е включено в референтната база на НАЦИД.

2018-05-02

НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

За българските учени и изследователи е изключително важно техните публикации да бъдат включени в световните информационни системи за рефериране, индексиране и оценяване. За да бъдат част от международното изследователско пространство и да участват успешно в научния обмен, те трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите статии и резултати от научни изследвания.