Най-четена статия в България

2017-05-09

С 1,798 нови четения, статията на Антон Георгиев е най-четената статия в България според класирането на Ресърч Гейт.

Статия: ЕМПИРИЧЕН БЕЙСОВСКИПОДХОД ПРИ РАБОТА С МЕДИЦИНСКИ ДАННИ