Списание ХайТек е включено в референтната база на CEEOL

2018-05-02

От месец Март 2018 г. cписанието е включено в референтната база на SEEOL.

CEEOL е водещ доставчик на академични електронни списания и електронни книги за Централна и Източна Европа. В бързо променящата се дигитална сфера CEEOL е надежден източник на корективен опит, който се ползва от учените, издателите и библиотекарите. В момента над 600 издатели поверяват на CEEOL висококачествените си списания и електронни книги. CEEOL предоставя на учените, изследователите и студентите достъп до широка гама академично съдържание в постоянно растящо, динамично хранилище. В момента CEEOL обхваща повече от 1100 списания и 350 000 статии. CEEOL предлага различни услуги на абониранит институции и техните спонсори, за да направи възможно най-лесен достъп до съдържанието му. Освен това, CEEOL позволява издателите   да достигнат до нови аудитории и да популяризират научните постижения на източноевропейската научна общност за по-широка читателска общност.