ЗЛАТЕВ, Димитър. Разработване и тестване на система за управление на температурата на термобарокамера по време на надеждностни изпитвания на електронна апаратура. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 48-55, окт. 2017. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/20>. Дата на достъп: 13 май 2021.