TOSHKOV, Angel. Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 2-15, фев. 2018. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/28>. Дата на достъп: 13 юли 2020.