Toshkov, A. (2018). Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна. Списание ХайТек / HiTech Journal, 2(1), 2-15. Намира се на: https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/28