Toshkov, Angel. " Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна." Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], 2.1 (2): 2-15. Web. 13 юли. 2020