Toshkov, Angel. " Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на легиращите материали в силициеви оптични влакна" Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], Том 2 Номер 1 (9 февруари 2018)