Македонски, Димитър. " АНАЛИЗ НА НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ПРИ ИЗБОР НА САТЕЛИТНА АНТЕНА" Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], Том 5 Номер 1 (3 декември 2021)