MAJID, Jasminne Angelova. ДОСТОВЕРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 28-34, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/52>. Дата на достъп: 29 сеп. 2022.