Majid, J. 2021 дек 10. ДОСТОВЕРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. Списание ХайТек / HiTech Journal. [ОнЛайн] 5:1