Majid, Jasminne. " ДОСТОВЕРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ" Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], Том 5 Номер 1 (10 декември 2021)