МАКЕДОНСКИ, Димитър Владимиров. ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 35-40, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/53>. Дата на достъп: 30 сеп. 2022.