Македонски, . (2021). ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, 5(1), 35-40. Намира се на: https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/53