Македонски, . 2021 дек 15. ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ. Списание ХайТек / HiTech Journal. [ОнЛайн] 5:1