Македонски, Димитър. " ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ" Списание ХайТек / HiTech Journal [ОнЛайн], Том 5 Номер 1 (15 декември 2021)