Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на GeO2 в силициеви оптични влакна

  • Angel Toshkov Комуникации, Мрежи, Измервания

Абстракт

Абстракт: В тази публикация е предложена обща  формула за пресмятане на коефициента на пречупване на двукомпонентен материал базиран на SiO2 и легиран с GeO2. Статията е подходяща за практико-приложни цели, както и при обучението на студенти за пресмятане на коефициента на пречупване о концентрациите на легиращ материал при изграждане на ядрата и обвивките на оптични влакна предназначени за комуникациите.


 


Ключови думи: коефициент на пречупване, легиращи добавки, дължина на вълната, пресмятане.

Биографични данни

Angel Toshkov, Комуникации, Мрежи, Измервания

проф. д-р Ангел Тошков

Агенция за Високи Технологии

 

Литература

References:
[1]. T.L Huynh, L.N Binh, Technical Report MECSE-10-2004, Fibre Design for Dispersion Compensation and Raman Amplification, Monash university, 2004,
https://slideblast.com/department-of-electrical-and-computer-systems-engineering_59bf47eb1723dd350170c0ed.html
[2]. RefractiveIndex.INFO website: © 2008-2018 Mikhail Polyanskiy, https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=SiO2&page=Malitson,
[3]. Тошков А, Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна, Варна, 2011г.
[4]. UQG Optics, UQH Online, http://www.uqgoptics.com/materials_optical.aspx
[5]. Optical Materials, A Series of Advances, Volume 1, edited by Solomon Musikant, Trans Con Technologies Inc. Paoli, Pennsylvania, Provost, University of Rochester Rochester, New York, ISBN: 0-8247-8131-7, page 184., https://books.google.bg/books?id=SqFKoE7Mx5wC&printsec=frontcover&hl=bg#v=onepage&q&f=false
[6]. Bruckner, V., To the use of Sellmeier formula, 2011, X, Softcover ISBN: 978-3-8348-1302-2, https://www.researchgate.net/publication/262294649_To_the_use_of_Sellmeier_formula, http://www.springer.com/978-3-8348-1302-2,
[7]. Optical Glass Information, Ohara corporation, http://oharacorp.com/catalog.htm
[8]. James W. Fleming, Dispersion in GeO2 -SiO2 glasses, 15 December 1984 / Vol. 23, No. 24 / Applied optics, page 4486, http://classes.engr.oregonstate.edu/eecs/spring2011/ece483-001/Ge-SiO2%20dispersion%20Appl%20Optics%201984.pdf
[9]. H. M. Presby and I. P. Kaminow, "Binary silica optical fibers: refractive index and profile dispersion measurements; corrigenda," Appl. Opt. 17, 3530-3531 (1978)
Публикуван
2017-12-31
Как да се цитира
TOSHKOV, Angel. Изчисляване на коефициента на пречупване въз основа на дължината на вълната и концентрацията на GeO2 в силициеви оптични влакна. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 82 - 97, дек. 2017. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/27>. Дата на достъп: 27 ное. 2021.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации