ТАКТИЛНА СИСТЕМА „М101“

  • Стефан Стефанов Физика

Абстракт

Публикацията се отнася за тактилна система - М101, явява се логичен  вариант на определена графична система с помощта, на която могат да  се организират и представят различни езикови и други видове знакови  информации. Във въведението е разгледано: брайловия тактилен код, проблеми свързани с използването му и  изисквания на които евентуално трябва да отговаря негова алтернатива. В описанието се съдържат: сравнения със съществуващи тактилни системи;  формиране, организация и означаване на кодовете; начини за четене и запис; използване за конкретен език и предимства и възможности на тактилната система. Тактилната  система - М101 притежава характеристики и предимства, които я правят да е възможна реална алтернатива на брайловия код.

Литература

[1]. Braille – Wikiwand.
http://www.wikiwand.com/en/Braille http://www.iceb.org/ueb.html
[2]. Unified English Braille
https://www.robmineault.com/projects/6514228
[3]. World Braille Usage
https://www.perkins.org/international/world-braille-usage
[4]. Susan J, 1.2 ASCII Braille versus Unicode Braille Patterns
https://github.com/SusanJ/BasicUEB/wiki/1.2-ASCII-Braille-versus-Unicode-Braille-Patterns
[5.] Wikiwand , U.S. braille literacy statistics
http://www.wikiwand.com/en/Braille#/Literacy
[6]. Yasuhiro Kizuka , Koichi Oda , A Program for Teaching Braille on a New Theory of Braille Reading
http://web.econ.keio.ac.jp/staff/nakanoy/article/braille/BR/chap2/2-6/2-6.html
[7]. Dixon, Judith M. Braille: The Challenge for the Future
https://www.loc.gov/nlsold/other/futureofbraille.html
[8]. NLS, The Future of Braille: Appenidix A: Raw Data, Hard-copy Braille, P322.
https://www.loc.gov/nlsold/other/futureofbraille.html#_Toc381795962
[9]. Stoynov, Stefan, Tactile Rila Sign System
http://www.omniglot.com/conscripts/tactilerila.htm
[10]. Stoynov, Stefan, Rila Sign System
https://www.omniglot.com/conscripts/rila.htm
[11]. Fishburne system
https://books.google.bg/books?id=cdV-9Oic5XEC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=The+Fishburne+system&source=bl&ots=UH9ZNwmhV-&sig=ACfU3U2_0xPVMCL-#v=onepage&q=The%20Fishburne%20system&f=false / стр 116 и 117
[12]. Elia system
http://www.theeliaidea.com/elia-frames2
[13]. Fakoo system
http://en.fakoo.de/fakoo.html
Публикуван
2019-06-10
Как да се цитира
СТЕФАНОВ, Стефан. ТАКТИЛНА СИСТЕМА „М101“. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 3-9, юни 2019. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/31>. Дата на достъп: 27 юли 2021.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации