АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CRM СИСТЕМИ В СЕКТОРА НА СЧЕТОВОДНИТЕ БИЗНЕС УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

  • Mariya Angelova Toshkova финанси, маркетинг, управление

Абстракт

Интензивните на знания бизнес услуги не само създават голям брой високопрофесионални работни места, но и действат като средство, улеснение и източник на иновации за фирмите и икономиката като цяло чрез разпространение на иновативни практики и знания. Понастоящем няма държавен орган, който да следи развитието на счетоводните бизнес услуги в страната. В докладите на НСИ счетоводните бизнес услуги се разглеждат заедно с одиторските услуги. Липсата на единен държавен орган, който да наблюдава развитието на сектора на счетоводните бизнес услуги, налага частни инициативи на организациите в сектора, което доведе до създаването на Асоциацията на счетоводните предприятия в България. Статията представя анализ на използването на CRM системи в сектора на счетоводните бизнес услуги в България.

Биографични данни

Mariya Angelova Toshkova, финанси, маркетинг, управление

д-р Мария Тошкова

Основни нтереси в областта на финансите, маркетинга и управлението.

Литература

[1]. Балтова, С., Съвременните измерения на бизнес услугите. Десета Международна Научна Конференция "Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него", МВБУ, 2013. С., с.260-274
[2]. Узунова, Ю. Стратегическата маркетингова активност. Устойчивост на фирмите при промени. Изд. къща „Стено“. Варна. 2004. с. 27.
[3]. Станимиров, Е., Управление на взаимоотношенията с клиенти- фактор за устойчивост на компаниите. Управление и устойчиво развитие 2012, бр.4
[4]. Станимиров, Е., Управление на взаимоотношенията с клиенти- фактор за устойчивост на компаниите. Управление и устойчиво развитие 2012, бр.4
[5]. Станимиров Е., „Процес на управление на взаимоотношенията с клиенти при предлагане на Бизнес услуги“, 2014г, 106стр.
[6]. Станимиров Е., „Процес на управление на взаимоотношенията с клиенти при предлагане на Бизнес услуги“, 2014г, с. 111- 116.
[7]. Станимиров Е., „Процес на управление на взаимоотношенията с клиенти при предлагане на Бизнес услуги“, 2014г, с. 128.
Публикуван
2021-11-23
Как да се цитира
TOSHKOVA, Mariya Angelova. АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА CRM СИСТЕМИ В СЕКТОРА НА СЧЕТОВОДНИТЕ БИЗНЕС УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 16-21, ное. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/50>. Дата на достъп: 17 авг. 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации