АНАЛИЗ НА НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ПРИ ИЗБОР НА САТЕЛИТНА АНТЕНА

  • Димитър Владимиров Македонски Надеждност на електронни изделия

Абстракт

Коефициентът на усилване е един от основните фактори, с които се съобразяваме при избора на сателитна антена. В статията е направено е кратко запознаване с основните параметри на сателитните антени и тяхната честотна зависимост и зависимост от конструктивните характеристики на антената. Използвани са данни от известни производители на такива антени и са дадени примерни изчисления. На базата на това е направен е анализ на влиянието на тези фактори върху работните характеристики. Направени са изводи и  препоръки.

Литература

[1]. Димитър Мишев, Димитър Македонски, Искра Йорданова, „Сателитна и кабелна телевизия – част 1“, КолорПринт -Варна, 1997г., ISBN-9548284480
[2]. Д. Македонски, „Системи за колективно телевизионно приемане“, Техника, София, 1985г., ISBN 9549420043 60
[3]. Д. Македонски, Защо някои фирми имат по-добър коефициент на усилване на антената, сп. Сателитна Телевизия, бр. 4, стр.51, ТЕОМА, Варна, ISSN-1310-2788.
Публикуван
2021-12-03
Как да се цитира
МАКЕДОНСКИ, Димитър Владимиров. АНАЛИЗ НА НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ПРИ ИЗБОР НА САТЕЛИТНА АНТЕНА. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 22-27, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/51>. Дата на достъп: 26 сеп. 2023.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации