ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ

  • Димитър Владимиров Македонски Надеждност на електронни изделия

Абстракт

В статията се разглеждат различните видове шумове възникващи при приемане на комуникационни сигнали със сателитни антени. Шумовете са класифицирани в три основни групи. Приведени са примери и е направено обяснение за практическото разбиране и измерване на тези шумове. В статията са представени практически примери за изясняване на проблемите, възникващи в следствие на наличието на шумове при приемане на сигнали със сателитни антени.

Литература

[1]. Д. Македонски, „Параметри на които трябва да се обърне внимание при покупка на сателитна антена“, сп. Сателитна Телевизия, бр. 5, стр.76, ТЕОМА, Варна, ISSN-1310-2788.
[2]. Димитър Мишев, Димитър Македонски, Искра Йорданова, „Сателитна и кабелна телевизия – част 1“, КолорПринт -Варна, 1997г., ISBN-9548284480
Публикуван
2021-12-15
Как да се цитира
МАКЕДОНСКИ, Димитър Владимиров. ШУМОВЕ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ ОТ СПЪТНИЦИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 35-40, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/53>. Дата на достъп: 17 авг. 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации