Заинтересовани сте от публикуване в това списание?

Препоръчваме ви да разгледате  За списанието, Плитиките на списанието, както и Насоки за автора .

Авторите трябва да се Регистрират преди да започнат нова публикация или ако вече са регистрирани да Влязат в системата, а ако вече са влезли, да започнат процеса на Подаване на нова публикация в пет лесни стъпки.

Допълнителна информация 

За да се гарантира целостта на "Сляпо рецензиране" редакторите трябва да  положат всички усилия за да се не се допусне самоличността на авторите и рецензентите да станат известни един на друг. Това се отнася за авторите, редакторите и рецензентите (които качват или рецензират документи) за проверка. За целта, при подаване за рецензиране:

  • Авторите на документа трябва да са със заличени имена от текста, като името се замества с  "Автор" и година, където се срещат в статията
  • В  Microsoft Office и PDF документиe, идентификацията и личните данни на автора също трябва да бъдат премахнати  от атрибутите  на файловете. Това става от свойствата на файла (виж в Word- File/Info, в Adobe Acrobat PDF - File/Document properties).

При подаване на материал за публикация Вие трябва да потвърдите, че документът който предоставяте за публикуване отговаря на всяко от следните 5 изисквания:

 * Материалът не е бил публикуван по-рано, нито е представен в друг вестник или форум за разглеждане (или обяснение е предвидено в Коментари на редактора).
* Файлът се представя е в Microsoft Word или RTF документ файлов формат.
* Където е необходимо, са предвидени URL адреси за препратките.
* Текстът е с междуредие 1; използва се 12-точков шрифт; използва се курсив, а не подчертаване (освен с URL адреси);  всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста на съответното място .
* Текстът се придържа към стилистичните и библиографските изискванията, посочени в Насоките на автора.

Съгласяването с тези условиа има декларативен характер.