Ние насърчаваме  библиотекарите да включат това списание сред електронните списания в библиотеката им. Добре е  да Ви информираме, че нашата система  с отворен код  е създадена с активното съдействие на и е предназначена специално за  използване от специалисти по библиотечно дело. Това списание е подходяща за библиотеки, поради гоелмия брой бази данни в които се индексира. Като член на PKP списанието се ползва с пълните права на член на тази голяма световна общност ( виж Отворени системи за публикуване  ). Също така, библиотеките могат да предлагат на своите членове и преподаватели да използват възможността да публикуват или да участват в редакцията на публикациите в списанието. 

Библиотекарите също така могат да се Регистрират и да Влизат е системата като читатели, автори, рецензенти или да изпълняват други функции по работата на списанията.