Ние насърчаваме читателите да се Регистрират за услугата "Уведомяване при издаването на това списание". Регистрацията е възможна от връзката Регистрация  в горната дясна част на началната страница на списанието. Тази регистрация ще позволи на читателя да получава съдържанието на всеки нов брой на списанието по електронна поща . Вашата регистрацията  ни позволява да водим статистики, нужни за работата на списанието, като броя читатели, автори и др. Виж   Защита на личните данни, която гарантира на читателите, че тяхното име и имейл адрес няма да бъдат използвани за други цели и условията на лицензиране на публикациите.

За да се регистрирате като потребител е необходимо да изпратите e-mail на контактно лице от страницата за контакти.