HiTech Journal, ISSN 2534-9996

Електронното  списание Хай Тек е електронно издание на Агенция за Високи Технологии.

 

Публикуван: 2017-02-11

ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации