HiTech Journal, ISSN 2534-9996

Електронното  списание ХайТек е електронно издание на Агенция за Високи Технологии.

Публикуван: 2018-01-07

ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации