20. ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 2018 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите: Биология Химия Информатика Инженерни науки Материалознание Математика Медицина…

Read More

2018-02-08 20:12:05

https://nauka.bg/category/nauka-50/