Комисията за конкуренция предлага промени в работата на топлофикациите

Комисията за защита на конкуренцията е отправила препоръки към Народното събрание и енергийния министър да се променят или отменят някои разпоредби на Закона за енергетиката. Причината за това е, че с въпросните текстове се създават проблеми при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия, с начисляването на лихви за забава на плащане, със забраните за премахване на отоплителни тела, с възможността наемателите да сключват договори и други. Това съобщава capital.bg.

2018-02-13 11:02:17

http://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/13/3128750_komisiiata_za_konkurenciia_predlaga_promeni_v_rabotata/