Пътят на посланичествата и установяване на първите консули във възрожденския град (Пловдив и сродни центрове на санджаци)

Автор: Ирена Георгиева Янчева Преминаването на делегациите от дипломатически пратеничества между Високата порта и Европа се осъществява се осъществява в публичното пространство на Балканския полуостров непосредствено по неговите главни артерии, унаследени и дейно функциониращи от Античността и Средновековието. Както и днес гръбнакът на пътната мрежа са големите артерии Via Singidunum и Via Egnasia, които от времето на Римската империя свързват не само българските земи, но Азия и Европа, Изтока и Запада.1 Именно Диагоналният път – най-пряк и сигурен между Виена и Цариград, остава в съзнанието на местното население, турските управленчески…

Read More

2018-03-12 20:09:39

https://nauka.bg/category/istoriya-50/