Вековните гори на България и техните обитатели

Автор: Христина Грозданова Изложбата “Вековните гори на България и техните обитатели” е планирана преди около година с намерението да обърне внимание на един от най-сериозните проблеми, свързани с опазването на природата в световен мащаб. Един от най-добрите подходи за устойчиво съхранение на природата, на дивите животни, на ценните местообитания, е превръщането им в действителна ценност за обществото посредством познанието. Тя е организирана от ДАФНИ (Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори) и НПМ (Националния природонаучен музей) със съдействието на WWF (World Wildlife Fund), БДЗП (Българско дружество за защита на птиците) и…

Read More

2018-03-12 20:09:33

https://nauka.bg/category/estestveni-10/