Конституционният съд отхвърли като неоснователна жалбата на БСП за Бюджет 2018

София. След две пленарни заседания, продължили повече от 30 часа, парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2018 г. Приходите от данъци са в размер на 21,040 млрд. лева. В бюджета за 2018 г. се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3,9%, крайното потребление да се повиши с 4,7 %, а ръстът при инвестициите да се ускори до 4,3 %. При засилване на вътрешното търсене, растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7,1 %. През 2018 г. нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2 %. В средносрочен план за данъците не се предвиждат значителни промени, като се запазва правителственият приоритет за ниски данъци. С приетия бюджет бяха предвидени 180,5 млн. лв.за опазване на границата, а 35, 2 млн. лева са средствата отделени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в държавния бюджет за 2018 година. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините в бюджета за следващата година е 2,780 млрд. лева. Предвидени са трансфери за местни дейности в размер на 284,022 млн. лева. Депутатите приеха бюджета на Министерството на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 година с разходи от 3,300 млн. лева. Народните представители първоначално приеха предложението от алтернативния бюдет на БСП да отпуснат 1, 130 млн. лв. за ремонт на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и Зографския манастир в Света гора, но впоследствие се върнаха на текста и го отхвърлиха. Веднага след това министърът на финансите Владислав Горанов взе думата по време на заседанието и увери, че въпреки резултатът от гласуването, инвестицията в тези обекти ще бъде реализирана. „Законът за държавния бюджет е една сложна система от взаимнообвързани показатели, които много трудно се изменят между първо и второ гласуване не защото е невъзможно, а защото предложенията, които се представят от народните представители, понякога са незавършени и нарушават системата и логиката на законопроекта, във вида, в който той трябва да съществува, за да отговаря на принципите на модерното бюджетиране и Закона за публичните финанси“, заяви Горанов. Депутатът от БСП Валери Жаблянов в декларация от името на групата посочи, че БСП не може да подкрепи такова открито нарушение на Правилника на НС и Конституцията. „Същественият въпрос е възможно ли е НС да направи някаква промяна в бюджета на финансовото министерство, макар и малка, която да не доведе до сътресение“, коментира Валери Жаблянов. „Стигнахме до ситуация, в която министърът на финансите твърди, че всяка промяна на цифрите води до необвързаност на бюджета“, каза още той. В отговор на това председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че с това, че е взел думата по време на заседанието министъра Владислав Горанов всъщност е направил така, че да удовлетвори искането на БСП. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ благодари на министъра на финансите Владислав Горанов и заяви, че ДПС ще следи изпълнението поетия ангажимент за ремонта на „Св. Александър Невски“ и Зографския манастир.
След окончателното приемане на Бюджет 2018 министър Горанов направи изявление, в което подчерта, че той дава основа за продължаващо устойчиво развитие. „Там, където дебатите бяха смислени бяха смислени, а там където не бяха – бяха дълги. Докато нещата се случват в пленарна зала значи законът има върховенство и всичко в държавата е наред“, коментира той. „Ниската преразпределителна роля на държавата изисква от една страна много по-висока ефективност на държавните разходи, предизвикателство основно към изпълнителната власт. Със сигурност дава възможност на обикновения инициативен човек да взима решения за това как да разходва това, което създава“, обясни той. „Нашата доктрина е, че свободният, образован и инициативен човек може сам да вземе решение как да харчи създаваното от него“, заяви министърът. „Ако се изкушим да увеличим дела на държавата значи, че сме лицемерни и че смятаме, че сме по-умни от българските граждани“, каза още той.

2018-03-13 15:52:28

http://www.focus-news.net/./news/2018/03/13/2498984/konstitutsionniyat-sad-othvarli-kato-neosnovatelna-zhalbata-na-bsp-za-byudzhet-2018.html