Седем предизвикателства пред фондациите в Европа и едно решение

Все по-високи очаквания и изисквания срещу все по-малки възможности за автономност и подкрепа. Фондациите и дарителите в Европа са попаднали в един парадокс, от чието разплитане зависят бъдещето им и бъдещето на сектора.

2018-03-13 14:09:21

http://www.dnevnik.bg/intervju/2018/03/13/3126275_sedem_predizvikatelstva_pred_fondaciite_v_evropa_i/