Състоянието на околната среда – определящ фактор за уязвимостта на карибските колибрита

Адаптирането и уязвимостта на колибритата често се определят от техните външни белези. Днес обаче, учените правят откритие, отнасящо се до колибритата, живеещи на Карибскте острови – за тях решаващ фактор във връзка с оцеляването се оказва околната среда. До това заключение достигат учени от Центъра за макроекология, еволюция и климат от Университета в Копенхаген при провеждането на ново изследване, публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B. Размерите на тялото и клюна при колибритата определят до каква степен последните са уязвими в случай на изчезване на цветята, от…

Read More

2018-04-10 20:09:45

https://nauka.bg/category/estestveni-10/