Алтернативни източници на енергия за топла вода, осветление и битови нужди

Автор: Татяна Радева От многото алтернативни източници на енергия ще разгледаме двата най-често използвани метода. Слънчево-термалните електроцентрали събират светлината чрез огледала, подгряват намиращата се под тях вода. Това е първият начин за събиране на енергията от слънцето. Вторият е чрез фотоволтаичните клетки, които преобразуват слънчевата светлина направо в електричество. Енергията на слънцето е чиста и лесно възобновима. Слънчевите електросистеми използват фотоволтаичните клетки, за да превърнат слънчевите лъчи в електричество. Получената енергия е екологична и лесно възобновима, в нея е бъдещето.     Слънчеви колектори             Ще разгледаме приложението на слънчевите…

Read More

2018-04-13 20:09:32

https://nauka.bg/category/tehnologii-50/