[ПОДКАСТ] Деница Стайкова, главен асистент в ИЯИЯЕ, БАН

Д-р Деница Стайкова е защитила докторската си дисертация по астрофизика в СУ, катедра Теоретична физика, и сега работи като главен асистент в ИЯИЯЕ, БАН. Интересува се от числено моделиране на астрофизични обекти – черни дупки, неутронни звезди, както и от изследване на ранната Вселена. През 2017 е наградена за отличен проект в рамките на съвместната програма „Подпомагане на млади учени“ с тема „Обобщени модели на гравитацията и космологията“.    

Read More

2018-05-13 16:12:48

https://nauka.bg/category/nauka-50/