Проект на закон забранява озвучаването на открито между 14 и 16 часа

Увеличаване на часовете в денонощието, в които е забранено озвучаването на открито, предвиждат промени в Закона за защита от шума в околната среда, приети от Министерския съвет. Те забраняват подобни шумни прояви в зони, предназначени за жилищно строителство, в часовете между 14 и 16 ч. и между 23 ч и 8 часа. Въвеждат се също автоматични регулатори на максималната сила на озвучителните уредби и увеличение на глобите.

2018-05-16 15:32:26

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/05/16/3179768_proekt_na_zakon_zabraniava_ozvuchavaneto_na_otkrito/