Какво е щастието и откъде се произвежда?

Какво е щастието и откъде се поражда Всички животни търсят удоволствие и избягват болка, както е и при хората. Поради това в нашия мозък се намират така наречените неврохимикали, които превръщат заниманията и борбите на живота в удоволствие и ни карат да се чувстваме щастливи, когато постигнем даденацел. Тук ще разгледаме 7 молекули, които са свързани с щастието и начини, чрез които да си ги набавим в ежедневието си. Ендоканабиноидът е „молекулата на блаженството“. Най-известната сред тях се нарича анандамид, името произлиза от санскритската дума ананда – блаженство, щастие, веселие….

Read More

2018-06-06 16:18:38

https://nauka.bg/category/zdrave-50/