Наука във всичките й форми – от гигантски галактики до микроскопично ДНК


На 9 юни учени от различни части на Европа представят популярна наука в София Науката ни помага да разберем по-добре света около нас във всичките му измерения. Форумът за популярна наука Ratioпоказва това, като събира в една зала различни теми – от най-големите космологични явления до съставните части на човешкия организъм. Тази събота, 9 юни, в Sofia Event Center международни лектори ще представят най-интересното от науката – на достъпен и разбираем за всеки език. „Нашата цел с Ratio е да покажем науката в нова светлина,“ коментира Любомир Бабуров, основател на…

Read More

2018-06-06 16:18:26

https://nauka.bg/category/nauka-50/