Биоорганични молекули в космоса

Автор: Анна-Мария Златанова Тази тема е доста интересна и всеобхватна, особено за любителите на необятното небе. Ще засегнем следните теми – кога са открити различните органични молекули, примери за самите молекули, информация за първата сложна молекула, която е била регистрирана в космоса.Ще разберем малко повече и за наличието на захар в това необятно пространство. Учените десетилетия наред са търсили начини да разгадаят какво се крие в необятното небе. След дълги проучвания и изследвания, те си задават въпроса откъде е дошъл животът на Земята? Трябва ли всички стъпки, свързани с възникването на…

Read More

2018-06-07 16:12:22

https://nauka.bg/category/nauka-50/