Ние, рододендроните

Автор: Мирослав Енев Из книгата „Те, рододендроните” В тази глава ще се занимаем основно с външния вид на разглежданите растения, ще изучим добре техните отделни растителни части, ще разберем какви типове рододендрони има и как да ги разпознаем, когато ги видим. Нали искаме рододендроните да са част от света около нас? Нали искаме да ги засаждаме в градините си? Ние трябва да сме теоретически добре подготвени, за да можем успешно да се справим с тези задачи. Съгласете се, че ще подходите различно спрямо рододендрон, който е с дребни листа и…

Read More

2018-07-10 16:13:25

https://nauka.bg/category/estestveni-10/