Луната убива динозаврите и става спътник на Земята

Автор: Невсе Арнауд Специалност: Счетоводство и контрол Университет: ЮЗУ „Неофит Рилски”   Резюме Историята на нашата планета изобилства с трудно обясними явления и катаклизми. Такива са например загадката, свързана с появата на спътник на Земята – Луната, и причината за смъртта на динозаврите. Има хипотеза, според която тези две събития трябва да бъдат разглеждани свързано, в една линия на причинно-следствени връзки.В статията се прави кратка характеристика на историята на нашата планета. Обект на статията е проследяването на събитията и причините, които са предизвикали изчезването на динозаврите и появата на Луната…

Read More

2018-08-04 16:28:15

https://nauka.bg/category/estestveni-10/